Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování

Vítejte v sekci Ochrany osobních údajů:

Je skvělé vás tu mít.

Pokud jste návštěvníkem či návštěvnicí webu, odběratelem či odběratelkou mých novinek, mým zákazníkem či mou zakaznicí, nebo klientkou či klientem, čtenářkou či čtenářem, svěřujete mi v určitém rozsahu (dle typu vztahu či využité služby) své osobní údaje.

Já pak zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Zvu vás k seznámení se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které vzájemně máme díky General Data Protection Regulation (GDPR) v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů.

 

1. Kdo je správce/správkyní údajů?

Správkyní jsem já, Kateřina Kaclíková, IČ: 08870179, Černín 37, Zdice, 267 51, Česko, a provozuji aplikaci webovou stránku www.katerinakaclikova.cz.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správkyně, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

2. Kontaktní údaje správkyně

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420605981549 nebo na e-mailu: info@katerinakaclikova.cz.

 

3. Prohlášení

Já, Kateřina Kaclíková prohlašuji, že jako správkyně vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR (General Data Protection Regulation), a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěřujete sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

● poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail (popřípadě jméno, přijmení, adresu, telefonní kontakt atd.), které mi na webu dobrovolně poskytnete potřebujeme obvykle nezbytně k plnění služeb, ke kterým jste se přihlásili (zasílání newsletterů), k nebo k plnění smlouvy podle typu služby (např. zaslání elektronických souborů, přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, popřípadě dodání fyzického zboží).

● vedení účetnictví

Jste-li zákazníky/zákaznicemi, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

● marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail), popřípadě (jméno, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení.

Jste-li naším zákazníkem, děláme tak na základě oprávněného zájmu, vyplívajícího z důvodného předpokladu, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu pěti let a třiceti dní, popřípadě do výmazu těchto údajů.

Pokud nejste naším zákazníkem/zákaznicí, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu pěti let a třiceti dní, popřípadě do výmazu těchto údajů.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

● pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu pěti let a třiceti dní. I tento souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

● fotografická dokumentace - živé akce - např., aj.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. 

 

5. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť právě uživatelům jsou stránky určeny a  dokážeme tak stránky a služby co nejlépe optimalizovat.

Cookies pro cílení reklamy jsou také zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Webové rozhraní www.katerinakaclikova.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.

Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.
Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům, mohou mít příspup někteří moji povolaní zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než-li bych mohla já a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), Facebook, Google, účetní firma).

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. 

 

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte mě prosím prostřednictvím e-mailu: info@katerinakaclikova.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Máte právo na přístup a můžete mě kdykoli požádat a já vám doložím ve lhůtě třiceti dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Také máte právo na omezení zpracování, které můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování.

Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Máte právo na přenositelnost. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 60 dní.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut(a)). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.
O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail. 

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, kontaktujte mě prosím na info@katerinakaclikova.cz, abychom to mohli co nejlépe vyřešit. Také můžete využít své právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abychom s tím mohli něco udělat a stížnost nebyla nutná.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s novinkami, inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li odběratelem, či odběratelkou novinek či služeb, zákazníkem či zákaznicí, na základě oprávněného zájmu.

Posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu.

V každém případě můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Moji zaměstnanci / zaměstnankyně či spolupracovníci / spolupracovnice. kteří(é) budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni(y) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 2. 2022.